Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
20:18
5356 cc14
Reposted fromproof proof viaczarnemajtki czarnemajtki
18:58
Nie wolno sobie życia spaprać z powodu jakiegoś romansu. Trzeba być mądrym.
— Elias Canetti "Auto da fé"
18:52

Elegancja to cecha fizyczna, jeśli kobieta nie ma jej nago, nie będzie jej miała też ubrana.

— Karl Lagerfeld
Reposted fromtimetolove timetolove viasexlovenmagic sexlovenmagic
18:45
"Szukamy ciepła nawet w kubku z gorącą herbatą, w zaparowanych oknach, bo tak bardzo tęsknimy za ciepłą duszą...”
— T. Różewicz
Reposted fromnathloves nathloves viasexlovenmagic sexlovenmagic
01:49
7453 0b4a
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaflauschfisch flauschfisch
01:40
8727 f21f 500
20:01
9782 028b 500
Reposted fromgoniewicz goniewicz
20:00
8385 f519 500
Reposted fromgoniewicz goniewicz
19:56
3918 1ce7
Reposted fromhalucine halucine
19:55
3937 1b60
Reposted fromlalaland111 lalaland111 viahalucine halucine
19:20
7634 1ede
Reposted byDietzWeksAtarivertigo-xBeLikeBlairbanshezonakmicicaexistentialadelajdaflauschfisch
01:26
7832 e41f 500
Reposted fromnatalieportman natalieportman
20:23
6817 6a02
Reposted frommydepht mydepht viainaczej inaczej
20:01
8908 a8dc 500
Reposted fromposzum poszum
19:54
6884 7490
Reposted fromretaliate retaliate viainaczej inaczej
19:46
6028 1a1f
Reposted frombialy-krolik bialy-krolik viainaczej inaczej
13:36
6879 066a
Reposted fromsoupdujour soupdujour viavestige vestige
13:36
Reposted fromolgazet olgazet viatgs tgs
16:54
2985 e0a4 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viavestige vestige
16:32
3978 6e36
Reposted fromMuppet Muppet viavestige vestige
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl